Kim jestem

Nazywam się Edyta Masłowska - Parafian. Serdecznie dziękuję za odwiedzenie mojej strony i zapoznanie się z moją ofertą dotyczącą szkoleń i indywidualnych warsztatów z zakresu Funduszy Europejskich, a w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. Z administracją publiczną oraz wydatkowaniem i rozliczaniem projektów unijnych jestem związana od wielu lat. Z praktycznego doświadczenia wiem, jak duży wkład pracy niezbędny jest do uzyskania dofinansowania oraz do pomyślnego zakończenia projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. W związku z powyższym, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, chciałabym zaproponować Państwu swoje usługi dotyczące szkoleń i warsztatów związanych z tematyką PO WER i RPO.

Proponuję Państwu INDYWIDUALNE SZKOLENIA, WARSZTATY lub INDYWIDUALNE DORADZTWO poświęcone Państwa konkretnym zagadnieniom związanym z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Next

Czym się zajmuję

Poniżej znajdziecie Państwo obszary, dotyczące Funduszy Europejskich, w których bardzo chętnie Państwu pomogę:

  • Szkolenia i indywidualne warsztaty

  • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie

  • Rozliczanie projektów

  • Audyt i przygotowanie projektu do kontroli

Next

Moje doświadczenie

Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w samorządzie terytorialnym. Jestem również certyfikowanym kierownikiem projektów. Posiadam certyfikat PRINCE2 będący potwierdzeniem znajomości standardów prowadzenia projektów według brytyjskiej metodyki "Projects In a Controlled Environment".

Z wydatkowaniem środków unijnych jestem związana od 2004 roku. Pracowałam w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata byłam odpowiedzialna za monitorowanie jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Zajmowałam się również kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Pracowałam także w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie przeprowadziłam ponad 200 kontroli w miejscu realizacji projektów. Przez długi okres byłam zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL gdzie nadzorowałam pracę dotyczącą monitorowania oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL. Obecnie jestem Kierownikiem Działu Prognozowania, Analizowania i Monitorowania w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmującego się pozyskiwaniem oraz realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Równolegle od 2007 roku prowadzę szkolenia specjalistyczne z zakresu systemu zarządzania i kontroli projektów finansowanych z UE, wykorzystania i rozliczania środków unijnych m.in. z zakresu systemu przepływów środków finansowych i certyfikacji, systemu monitorowania i sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków, rozliczania środków unijnych, pozyskiwania funduszy unijnych.

Next

Co mnie wyróżnia

Elementem, który niewątpliwie wyróżnia mnie na tle innych osób świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie Funduszy Europejskich jest fakt, iż łączę wiedzę nabytą w pracy w instytucjach publicznych dotyczącą oceny, rozliczania i kontroli projektów oraz praktyczne doświadczenie dot. pozyskiwania oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich od strony wnioskodawcy. Dlatego też przekazywane przez mnie informacje będą poparte całą gamą praktycznych przykładów.


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO KONTAKTU! DANE KONTAKTOWE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO PONIŻEJ.

Next